top of page

Masaier er seminomader, som lever av kvegdrift. Det kommersielle presset på naturlige beiteområder er stort, og det tradisjonelle livsgrunnlaget utfordres.

Til tross for gratis skolegang i Kenya, er det altfor mange som ikke får livsviktig læring og utdannelse.

Kjønnslemlestelse er sterkt utbredt blant masaier, og barneekteskap og ungdomsgraviditet fratar jentene muligheten for skolegang.

Etablerte holdninger kan påvirkes. Ikke minst når det gir merverdi for en hel familie og et lokalsamfunn.

 

Mama for Mara motiverer, informerer og tilrettelegger for

at utvalgte jenter får mulighet til utdannelse.

Og det betyr at midler benyttes til informasjon og opplysning. For å skape lokal forståelse for at utdannelse kan gi økonomisk vekst for familien, og bedre fremtidsutsiktene for mange.

Mama for Mara er en investering i ringvirkninger.

Vi tilrettelegger for å få flest mulig jenter på skolen, slik at de kan utvikle en mulighet for å skape sin egen fremtid.

Jenter hjelper jenter - fordi jenter som får muligheter gjør en forskjell. For seg selv og for andre.

De harde fakta
muligheter
gjør en forskjell
bottom of page