top of page

Om Mama for mara

Engasjement er gøy

I desember 2017 møtte jeg Debbie.

Vi tilbrakte noen timer sammen, i en bil over slettene i Masai Mara, Kenya.

 

Jeg spurte, og Debbie fortalte:

- Om utstrakt kjønnslemlestelse av jenter.

- Om den overordnede faren for å ende som barnebrud.

- Om uvitenhet om egen kropp, seksualitet og helse.

- Om mangel på vann, mangel på skole, mangel på håp.

Debbie fortalte meg ingenting nytt. Men nærheten til disse utsatte jentene vekket engasjementet mitt, og lyst til å bidra til endring. Jeg håper jeg kan gi Masai-jentene en stemme som også vekker din vilje til å bidra.

Engasjement er gøy, og det er en fantastisk drivkraft.

Mama for Mara engasjerer og endrer – for de som vil la seg engasjere og for de som vil være med på endring.

En Mama for Mara bidrar med det hun kan, enten det er økonomisk, med frivillig arbeid, gode ideer, som ambassadør eller som heiagjeng.

En mottaker av bistand fra Mama for Mara har viljen til endring. Hun har mot til å kjempe for egen skolegang, og hun har drivkraften til å gjennomføre en utdannelse.

Med vilje, mot og engasjement kan vi skape utvikling som gir ringvirkninger.

Om deg som Mama for Mara
 • Du kan bidra med noe.

 • Du er engasjert.

 • Du er nysgjerrig.

 • Du har tro på at det nytter.

Vil du være Mama for Mara og støtte utdannelse for utsatte jenter, send oss en e-post.

100% frivillig organisasjon.

Innsamlede midler går i sin helhet til skolegang for jenter i Masai Mara, Kenya, og bekjempelse av barneekteskap.

Misjon: Jenter hjelper jenter.

 

Visjon: Jenter på skolen –for vekst, muligheter og håp.

 

Verdier: Engasjert, målrettet og ansvarlig.

Mama for Mara
Om Cecilie Feen
 • Kommunikasjonsrådgiver.

 • Mamma til tre og
  Mama for Mara
  (grunnlegger).

 • Engasjert, med en god porsjon vilje.

Hvordan drives

Mama for Mara

Mama for Mara drives etter bedriftsprinsipper.

Investerte penger skal gi god avkastning.

For hver krone vi mottar skal giver oppleve at pengene utgjør en forskjell.

Vi stiller krav til jentene vi investerer i, de skal vise vilje og evne til å fullføre utdannelsen de får støtte til. Og de skal ha et ønske om å utnytte egne ressurser til vekst for seg selv og samfunnet sitt.

I oppstartsfasen er vi avhengige av å ha en god grunnkapital før vi igangsetter utdannelsesprogram for jentene i Mara.

Vi må ha nok midler til å sikre minimum tre års skolegang.

Per 1. juli 2019 har vi samlet inn midler slik at 16 jenter er sikret tre år på secondary school.

16 jenter har fått siste året på primary school til å bevise at de har vilje og resultater til å få videre støtte fra Mama for Mara.

Så langt har 100 prosent av innsamlede midler gått direkte til skolegang.

bottom of page